V mnoha případech vývoje programů je přítomnost nekonečného zacyklení jednoznačná chyba vývojáře a takový kód, který toto umožnil, je považován za chybný. Jako takový musí být ihned opraven, než je zveřejněn. Jak to tak bývá, ke každému pravidlu existuje nějaká výjimka a platí to i v tomto případě.

Jedním z takových výjimečných případů jsou takzvané „low-code” a „no-code” platformy a jejich obdoby. Samy o sobě totiž zacyklení neobsahují, ale umožňují „uživateli” takovou situaci nastavit. Pokud by k tomu došlo, aplikace neočekávaně skončí, při té příležitosti může dojít k překročení zdrojů a k mnoha dalším neočekávaným situacím. Jen obtížně je pak uživateli umožněno situaci napravit.

Nejen pro tyto účely vznikl balíček interitty/infinite-loop-prevention, který umožňuje takovou situaci zjistit hned v začátku a v takové situaci vyhodit výjimku InfiniteLoopException, na kterou je možné programově reagovat.

Příklad užití a bližší popis je součástí dokumentace balíčku interitty/infinite-loop-prevention